Høyden bak Frei kirke, Freihaugen (også kalt Rastarkalv)