Lunden ved Greves gate/Konsul Johnsens gate

Her finner du