Foran inngangen til poliklinikken ved Kristiansund sykehus