Utsyn

Av Arna Kristine Lund-Johnsen (2022)

Om kunstverket

Arna Kristine Lund-Johnsen (f. 1982, Kristiansund) bor og arbeider i Oslo. Lund-Johnsen har en Master i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun arbeider primært med tekstile teknikker og materialer. Hennes fordypningsområde er digital trådstyringsvev, og hun jobber med foto som utgangspunkt for det endelige arbeidet.

Det er kombinasjonen av gammelt håndverk forent med digital teknikk som fascinerer henne, der hun "programmerer" foto om til vevbindinger. Denne teknikken gir muligheter til å veve intrikate bilder, noe som gjør at det verken er ordinær fotokunst eller tradisjonell billedvev.

"Utsyn" er et utsmykningsoppdrag av Sommerro avlastningsboliger for Kristiansund kommune, påbegynt i januar 2020. Produsert hos Krivi-vev i april 2022, og montert av kunstneren i månedskiftet mai/juni 2022.

Oppdraget som kunstneren skulle bidra til å løse var både av den kreative og praktiske arten. Kunsten skulle både avhjelpe i forhold til støy samt være en glede for øyet. Det var i tillegg ønskelig at naturen skulle tas med inn i bygget. Dette har blitt løst med 2 store verk som har skogen som tema og ett ennå større verk som har havet som tema.

Arna Kristine Lund-Johnsen

Les mer...

Relaterte artikler