The Origin Series

Av Reinhold Ziegler (2021)

Om kunstverket

Reinhold Ziegler, med verksted i Kristiansund, er en av Norges fremste smykkekunstnere. Som den første på sitt felt, lanserte han i 2014 en serie smykkeobjekter laget av meteoritter. De fleste meteoritter er rester fra dannelsen av vårt solsystem og er ca 4,5 milliarder år gamle; ca. 1 milliard år eldre enn vår egen planet. Zieglers intensjon har vært å gi et innblikk i den fremmedartede skjønnheten som skjuler seg i dette materialet. Samtidig har han ønsket å rette oppmerksomheten bort fra det individuelle og mot forhold som ligger utenfor vår umiddelbare erkjennelsessfære.

Alle arbeidene er preget av høy håndverksmessig presisjon og er utstyrt med ulike tekniske elementer i oksidert sølv, som gir assosiasjoner til koblinger og festemekanismer. For å understreke det opprinnelige som dette materialet representerer, er det visuelle uttrykket konsentrert om urformer som kule, kvadrat og oval. Zieglers kunstneriske grep er nøye avstemt for å lede oppmerksomheten bort fra det individuelle og henimot det universelle. Det er et radikalt grep innenfor et fagfelt som vanligvis forbindes med et sterkt individfokus.

Relaterte artikler