The Origin Series

Av Reinhold Ziegler (2021)

Om kunstverket

Reinhold Ziegler, med verksted i Kristiansund, er en av Norges fremste smykkekunstnere. Som den første på sitt felt, lanserte han i 2014 en serie smykkeobjekter laget av meteoritter. De fleste meteoritter er rester fra dannelsen av vårt solsystem og er ca 4,5 milliarder år gamle; ca. 1 milliard år eldre enn vår egen planet. Zieglers intensjon har vært å gi et innblikk i den fremmedartede skjønnheten som skjuler seg i dette materialet. Samtidig har han ønsket å rette oppmerksomheten bort fra det individuelle og mot forhold som ligger utenfor vår umiddelbare erkjennelsessfære.

Alle arbeidene er preget av høy håndverksmessig presisjon og er utstyrt med ulike tekniske elementer i oksidert sølv, som gir assosiasjoner til koblinger og festemekanismer. For å understreke det opprinnelige som dette materialet representerer, er det visuelle uttrykket konsentrert om urformer som kule, kvadrat og oval. Zieglers kunstneriske grep er nøye avstemt for å lede oppmerksomheten bort fra det individuelle og henimot det universelle. Det er et radikalt grep innenfor et fagfelt som vanligvis forbindes med et sterkt individfokus.

Les mer om det filosofiske grunnlaget for Zieglers kunstnerskap i essayet "Transgression. Eller jakten på talismanens hemmelighet".

Reinhold Ziegler

Les mer...

Relaterte artikler