Ordførerkjedet i Frei kommune

Av Jarle Skuseth (1997)

Om kunstverket

Frei kommune hadde et vakkert ordførerkjede. Det ble tegnet av Jarle Skuseth i 1997. Arbeidet ble utført av gullsmed Leif Lindin. Ordførerkjedet er nå utstilt som en av de mange utsmykkingene på rådhuset. Det vakre sølvkjedet er rik på detaljer og symbolikk.

Kunstneren Jarle Skuseth (Vestnes) beskrev dette i detalj da han i oktober 1997 leverte det endelige forslaget til ordføreren i Frei. Jarle Skuseth har forøvrig tegnet kommunevåpen for flere norske kommuner, blant annet mange av de vi har i vårt fylke.

Nederst på ordførerkjedet ser vi det forgylte og emaljerte kommunevåpenet. Det ble tegnet av Nils Fiske og godkjent ved kongelig resolusjon i 1987.

Over kommunevåpenet henger en geitbåt. Over båten ser vi 3 steinformer som symboliserer bautasteinene på Rastarkalv, laget av piomontitt (Frei-stein) og infattet i sølv.

Kjedet består så av 15 motivplater. Disse er bundet sammen med 3 sølvtråder som symboliserer de 3 bygdelagene på Frei. Motivplatene er 8-kantet og fiskflakinspirert.

De 15 platene har følgende motiv (fra venstre): Aspaslekta sitt våpen, Frei gamle kirke, Sjøveis kommunikasjon, moderne teknikk/industri, fiskeskjell/ fiskeopdrett, korpsmusikk, fiskflak, 2 kongenavn (Håkon den gode og Haakon VII), fiskflak, klippfisktørking, steinsetting fra jernalderen, treforedlingsindustri, Freikollen og jordbruk, Bautasteinene på Rastarkalv og sist det tidligere kommunemerket som ble laget til 1000-årsmarkeringen i 1955.

Sist brukt nyttårsaften 2007 Den første ordføreren som bar kjedet var Anders Bergem. Han overleverte det i oktober 1999 til påtroppende ordfører Maritta Ohrstrand.

Siste gang kjedet ble brukt i offisiell sammenheng var på nyttårsaften i 2007. Ved midnatt var det en høytidelig sammenkomst på Rensvikholmen i forbindelse med kommunesammenslåingen. Avtroppende Kristiansundsordfører Dagfinn Ripnes og avtroppende Freiordfører overleverte her ordførerkjedene til påtroppende ordfører i "ny-kommunen" Per Kristian Øyen. Dette ble gjort foran en stor folkemengde som hadde gått i fakkeltog til Rensvikholmen for å overvære den sermonielle handlingen.

Fra 1. januar 2008 ble Kristiansund og Frei formelt sammensluttet til én kommune.

Tekst: Petter Ingeberg

Relaterte artikler