Minnesmerke ved Goma gravsted

(1992)

Om kunstverket

Goma Idrettslag tok initiativ til at det ble reist et eget minnesmerke på Gomalandet gravsted over fem sjøfolk fra Goma som omkom i løpet av andre verdenskrig.

Minnesmerket ble avduket i 1992 og finansiert av Kristiansund kommune. Det ble renovert i 2022 i samarbeid mellom gode krefter i frivilligheten og kommunen.

Minnesmerket blir bekranset 17. mai.

Relaterte artikler