Steinringen ved Elvakleiva

(400)

Om kunstverket

Ved Elvakleiva på nedre Frei, et stykke øst for utløpet til Freielva finner vi et av de mest spennende jernalderfunnene på Frei, en steinring/steinsetning som mest sannsynlig stammer fra midten av eldre jernalder.

Steinringen er 3 meter i tverrmål og med en 1 meter høy bautastein i midten. Like inntil nordre kant av ringen ligger ei stor steinhelle som til den ene siden er støttet av to kuppelsteiner. Det hele har visse likheter med en hustuft, men er sannsynligvis en grav. Muligens skal selve gravformen illustrere den dødes bolig, en skikk som er kjent fra flere oldtidskulturer. Det har også vært åpnet for muligheten av at dette kan ha vært en helligdom i form av et offersted, men dette regnes som mindre sannsynlig. Gravformen tilsier at gravleggingen helst har foregått i perioden mellom år 300-500.

Det hele ble oppdaget først i 1938 av Paul og Martin Lyngstad (gårdbrukere) i forbindelse med nyrydning av lyngmark i området. Vitenskapsmuseet i Trondheim fikk beskjed om dette og det ble deretter foretatt en utgraving av anlegget. Her ble det bare funnet et kullag som strakte seg over det meste av området.

Fornminnet eies av Stiftelsen Nordmøre museum og ligger ved en privat vei. Parkering er vanskelig så adkomsten er best til fots. Steinringen er i dag restaurert og inngjerdet.

  • Tittel: Steinringen ved Elvakleiva
  • Kategori: Annet
  • År 400
  • Stil: Religiøs kunst
  • Materiale / medie: Stein
  • Teknikk: Stein og natur
  • Størrelse H: 100cm
  • Beskrivelse størrelse Ring på ca 3 meter i diameter
  • Sted Frei
  • Kulturminne Arkeologiske kulturminner

Relaterte artikler