Sundbåten "Rapp"

(1958)

Om kunstverket

Sundbåten «Rapp» ble konstruert av Ole T. Flakke og bygget ved Rena Verft og dokk i Kristiansund i 1958 og byggherre var Kristiansund kommunale Sundbåtvesen. Båten er i dag den siste gjenværende av de klassiske sundbåtene i Kristiansund.

Fartøyet har bare gått i rutetrafikk i Kristiansund havn. Ruten gikk, da som nå, mellom landene i Kristiansund. Den gikk i rute fra 1958 til 2014 sammen med de andre sundbåtene.

Båten er 15m lang og konstruert i stål med aluminium overbygg. Arrangement og innredning er i stor grad slik den alltid har vært. Noen tilpasninger og moderniseringer har det likevel vært gjort, men i hovedsak dreier dette seg om motor, dører og rampe.

«Rapp» har fra 2016 status som verneverdig fartøy hos Riksantikvaren. Fartøyet eies av Sundbåtvesenet og en venneforening (Foreningen Sundbåten Rapp) er opprettet med formål om forvaltning og tilbakeføring til den opprinnelig utførelse fra 1958.

«Rapp» har hovedrollen som «Syver» i en egen barnebokserie, og venneforeningen samarbeider om formidling/deltakelse i forbindelse med forestillingene om «Syver og Beatrice - Et Sommermysterium».

https://www.facebook.com/SundbaatenRapp

  • Tittel: Sundbåten "Rapp"
  • Kategori: Annet
  • År 1958
  • Materiale / medie: Stål
  • Teknikk: Kulturminne/fartøy
  • Beskrivelse størrelse 50,49 tonn
  • Sted Piren
  • Plassering https://www.facebook.com/SundbaatenRapp/
  • Kulturminne Fartøy

Relaterte artikler