Minnesmerke over falne elever under andre verdenskrig

Om kunstverket

Tavle over falne elever 1940-1945 som gikk på Kristiansund Offentlige Høgere Allmennskole (gymnaset). Det legges ned krans her på 8. mai av dagens elever ved Atlanten videregående skole. Minnesteinen er levert av Eide steinindustri.

Relaterte artikler