Byfossen i Kristiansund

(1992)

Om kunstverket

I forbindelse med Kristiansunds 250 års jubileum i 1992 ble det gjennomført en rekke tiltak som tok sikte på å gjøre byen triveligere og vakrere. Brolegging av Piren, etablering av Gågata og oppbygging av Byfossen inngikk i denne forskjønnelsesplanen. Mye av finansieringen kom fra ekstraordinær skatteinngang etter salget av Sterkoder til Finland.

50 år etter at fossen ble lansert i byvåpenet sammen med tre lakser, fikk Kristiansund sin egen byfoss.

Daværende kultursjef Eldbjørg Hogstad ønsket velkommen og seks trompetister fra Tempos Guttemusikk spilte en jubileumsfanfare komponert av Olaf Hammer. Skolemusikken spilte marsjer, og Johan Dyrnes leste en prolog. Atle Grung Eide fra Statoil overrakte så blomster til ordføreren, og anmodet ham om å avduke plata på bassengkanten.

Ordfører Stokke trykket så på knappen og satte pumpeverket i gang. Straks sildret og rant det fra en 8-10 meter høy bergskrent i Nerparken - til stor glede for de flere hundre som hadde møtt fram den dagen, og for alle dem som spaserer forbi i dag.

Arbeidet med fossen ble utført av ingeniørvesenet. I likhet med utkastet til broleggingen av kompassrosen på Piren, ble også skissen til Byfossen laget av Eivind Raanes ved Teknisk etat. Svein Thorsø og Tore Oppedal stod for arbeidstegningene.

Relaterte artikler