Musikkpaviljongen

Om kunstverket

Musikkpaviljongen ble bygd rundt 1959, på deler av plassen der den store hovedkirken sto før krigen og ble tegnet av byarkitekt Finn Eidvin.

I følge fylkets bygningsantikvar Christ Allan Sylthe er musikkpaviljongen et spesielt eksempel på den formalistiske stilen fra seint 50-tall tidlig 60-tall. Paviljongen har klare komponenter av kromme og skrå plater og en polykrom fargesetting som er karakteristisk for gjenreisningsbyen Kristiansund.

Bruken av paviljongen har på ingen måte vært noen suksess. Den var beregnet til bruk for korps og korsang, men utformingen er imidlertid slik at paviljongen ikke fungerer rent akustisk. Dette skyldes blant annet den lave takhøyden bakerst. Paviljongen ble forsøkt brukt på begynnelsen av 1960-tallet, men ble ganske raskt ansett som svært lite egnet til formålet.

Over tid har bygget gradvis forfalt og var et litt trist syn inntil man fikk en mulighet til renovering ved bruk av ekstraordinære sysselsettingsmidler i 2017.

Kristiansund er karakterisert som en av landets mest særegne gjenreisningsbyer av riksantikvaren og musikkpaviljongen på "kirketomta" (idag parkeringsplass) med sin spesielle utforming og fargesetting er en vakker liten detalj i helhetsbildet.

Tekstkilde: Petter Ingeberg

Relaterte artikler