• Se alle
  • Billedkunst
  • Skulptur
  • Arkitektur
  • Natur
  • Annet
  • Kulturminner

Nordlandet brannstasjon

Om kunstverket

Brannstasjonen blei trolig bygd i perioden 1932-33, men mest trolig blei bygningen ferdig seinhøsten 1932. Før den tid var det et sprøytehus i Nergata nedenfor Nordlandet kirke. Der var det plassert et par brannsprøyter, en som kunne kjøres ut med hest og en som var hånddrevet.
Spørsmål om brannstasjon på Nordlandet hadde trolig blitt tatt opp flere ganger, både på 1920- og 1930-tallet. Nordlandet hadde jo bare et sprøytehus i Nergata 11 og det var ikke tilfredsstillende.
På begynnelsen av 1930-tallet blei det gjort alvor av dette og plassering av en brannstasjon blei etter hvert lagt til den nye parken som blei bestemt opparbeidet på Grendahlsenga.
I 1932 ble det vedtatt å bygge en brannstasjon på Nordlandet og 5. oktober samme år vedtok formannskapet å kjøpe en Ford automobil med AmagHilpert pumpe til brannbil på Nordlandet. Prisen var 7920 kroner og av dette bidro Brannkassa med 7000 kroner og kommunen bidro med restbeløpet. Dette restbeløpet skulle kommunen finansiere med innsparte midler på ingeniør- og brannvesenets budsjett.
3. juni 1933 kunne bilferga «Gaute» frakte brannbilen til Nordlandskaia og på den nye brannstasjonen gikk flagget til topps, men stasjonen sto trolig ikke helt ferdig før på seinhøsten 1933.
Brannstasjonen blei oppført i mur og ved siden av brannstasjonen blei det bygd et stort utkikkstårn i tre. Dette tårnet sto nord for stasjonen og var riktig høyt. Mest sannsynlig var dette tårnet et slangetårn, som trolig kom opp først i 1933/34. Det sies at tårnet ikke brant, men blei stående etter brannen og blei solgt til plikthogger Andersen, tatt ned og frakta til Bolga der dem blei satt opp som hytte eller bolighus. Stasjonen hadde to garasjer og der var det minst en brannbil, som regel to. en av bilene var spesiell, for den hadde dekk av hel gummi og ikke luft i dekkene som i dag. Dessverre blei bilen solgt til Østlandet, når stasjonen blei nedlagt som aktiv stasjon med eget mannskap rundt 1980.
Det var to brannmenn som var fast stasjonert ved stasjonen etter at den blei bygd. Brannformann var Olaf Jørgenvaag, som bodde i Grunden nr. 17 og var ansatt fra 1916 til 1952 og Sigurd Gjølme som blei ansatt i brannvesenet i 1923 og jobbet til 1957.
I 1946 blei målestasjon for nedbør lagt dit og målingene blei utført av de som var på tjeneste til enhver tid. I september 1955 blei denne målinga flytta opp til trafostasjonen og el-vakta der. Der var den trolig til det blei oppretta en målestasjon på Kvernberget flyplass.
Etter at stasjonen var nedlagt, blei den brukt av parksjefen som lager fram mot 1995. Da søkte Nordlandet Velforening (Velforening for Bjønnahaugen/Dalegata/Grunden - den gamle bydelen før krigen) om å få overta stasjonen vederlagsfritt, mot å holde den vedlike. De ønsket å bruke den som et bydelssentrum for ulike aktiviteter og noen av drivkreftene var Tonny Hopen og Knut Garshol.
Formannskapet vedtok å imøtekomme søknaden og velforeningen overtok stasjonen.
I 2003/2004 foretok en elevgruppe fra grunnkurs byggefag og rørfag ved Kristiansund videregående skole en oppussing av stasjonen og det blei installert nytt toalett og oppført nytt fortau. Dessuten er det bygd en terrasse mot havna. Våren 2004 blei hele brannstasjonen malt.
De siste fem årene er det blitt arrangert «Marokkodager» med utgangspunkt i brannstasjonen og området rundt og i 2015 etablerte Randhav Bryggeri seg i brannstasjonen med bryggeri, tapperi og pub. Randhav Bryggeri ble nedlagt i 2018.
Slik det ser ut nå så vil Nordlandet Brannstasjon bli en avdeling i Brannmuseet i Kristiansund.
Kilder: Arild Jørgenvaag, Romsdalsposten, Tidens Krav, Krister Romundstad Hopen og Tor Larsen.

Relaterte artikler