Lossiusgården

Om kunstverket

Lossiusgården er en kjøpmannsgård fra 1780 i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal.

Lossiusgården ble fredet i 1924, og var en av de få kjøpmannsgårdene i Kristiansund som overlevde bombingen av byen i 1940.

Lossiusgården ligger på Innlandet, den bydelen i Kristiansund der flest eldre bygninger er bevart. Siden 1833 har klippfiskfirmaet Lorentz A. Lossius hatt tilknytning til bygningen, og den har fått navn etter familien Lossius.

Opprinnelig gikk bygningen under navnet Tordenskjoldgården.

Relaterte artikler