• Se alle
  • Billedkunst
  • Skulptur
  • Arkitektur
  • Natur
  • Annet
  • Kulturminner

Kunstforeningens Hus

Om kunstverket

Før Andre Verdenskrig var Konsul Johnsens gate 1 adressen til Kristiansund museum. Har var det utstillingslokaler av et utvalgt antatt gjenstander fra Kristiansunds lange historie. Museumsbestyrer ved krigsutbruddet var Olaf Yderstad som også var rektor ved Kristiansund Høiere Almenskole (senere Kristiansund gymnas).

Museumsbygningen var sentralt plassert i sentrum, mellom Kirklandet kirke og Festiviteten.

Utenfor bygningen sto minnestatuen over zoolog Nikolai Hanson som døde på ekspedisjon på Sydpollandet i 1899. Minnesteinen ble reist i 1901, og står på samme sted i dag.
Søndag 28. april 1940 ble Kristiansund angrepet av tyske bombefly. Mandag 29. april ble både kirken og museet truffet av bomber og brant ned til grunnen i likhet med svært mange bygninger i Kristiansund.
På museets tomt kom det ganske snart opp en brakke som bar skiltet «Kvinnenes Arbeidshjelp». Dette var i starten av krigen en fellesorganisasjon for kvinneorganisasjonene. Kvinnenes Arbeidshjelp ble avviklet i løpet av få år og arbeidet videreført av andre kvinneforeninger.

I planene for gjenreisning av Kristiansund var det lenge litt uavklart hva Konsul Johnsens gate 1 skulle brukes til. Tomten var eid av kommunen, og den kunne brukes til boligformål, eventuelt sees i sammenheng med nye Kirklandet kirke som lenge var tiltenkt gjenoppbygd på samme sted som tidligere. Rundt midten av 1950-tallet ble det klart at den nye kirken skulle bygges i Roligheta og dermed var det klart for å bestemme hva tomten Konsul Johnsens gate skulle brukes til.

Kristiansund Kunstforening (etablert 1883) kom da på banen og søkte om å få bygge et utstillingslokale på tomten. Det ble gjort vedtak om at bygget kunne reises i regi av Kunstforeningen, men at kommunen fortsatt skulle stå som eier av tomten.

Første byggesøknad ble sendt i 1966, godkjent og det ble satt opp grunnmur. Så tok det noen år før Kunstforeningen fikk råd til å sette opp bygget. Kristiansund kunstforening ble offisielt innviet i 1971. Huset er senere påbygd for å gi større lagerplass.

I 1993 ble bygget smykket med den vakre svanen som tidligere sto utenfor Svaneapoteket i Kaibakken.

Kristiansund Kunstforening sitt lokale i Konsul Johnsens gate 1 har stor utstillingsflate og store vegger og belysningen er spesiallaget til utstillingsformål. Lokalene kan også leies ut til andre formål.

(Tekst: Petter Ingeberg)

Relaterte artikler