Festiviteten

Om kunstverket

Etter ca. 25 år fra idé til virkelighet, åpnet Festiviteten 13. august i 1914 med et arrangement i regi av Kristiansunds Klubselskap som sto som eier av AS Kristiansund Festivitetslokale.

Det var den kjente arkitekten kjente arkitekten Kristen Tobias Rivertz (1862-1937), som etter arkitektkonkurranse, fikk æren av å tegne bygget. Rivertz var på den tiden Kristiansunds eneste praktiserende arkitekt. Han hadde tidligere blant annet vært med på å tegne «nye» Ålesund etter den store bybrannen der i 1904. Rivertz tegnet flere bygg i Kristian¬sund, men i dag er det bare Festiviteten som står tilbake.

Festiviteten er bygget i jugendstil. Ytterveggene er satt opp av hugget stein. Den mørke steinen ble hugget i nærområdet i Clausenengen og Kaptein Bødtkers gate, og den lysere stein ble hugget i Klubba. Eksteriøret er preget av klassisk symmetri. På ytterveggene er det også felt inn relieffer av byens segl og Grip fyr. Byggmester var Albert Iversen, og byggekomiteens formann Herlof A. Herlofsen.

Billedhugger og tegner John Olai Johnsen hadde ansvaret for de innvendige gips¬arbeidene.

I forbindelse med bombingen av Kristiansund i slutten av april i 1940 ble også Festiviteten hardt rammet. Brannbomber sluppet fra tyske krigsfly antente taket og bygget ble totalskadd innvendig. De tykke ytterveggene tålte imidlertid påkjenningene og det ble vedtatt å renovere bygget. Nyåpning var 29. juni 1942 da Kristiansunds 200-årsjubileum ble markert i regi av det daværende NS-styret/okkupasjons¬makten.
Festiviteten har blant annet blitt brukt til teater-, revy-, opera- danse og konsertscene, kino, kafe, festlokale, idrettsstevner, politistasjon, rettssal og arrestlokale. Kristiansund klubbselskap har siden 1914 hatt Festiviteten som sitt faste tilholdssted. I tillegg til å bruke scenen så benyttet også Operaen i Kristiansund i en årrekke Festiviteten som sitt administrasjonsbygg, inkludert systue og kulisseverksted.

Kristiansund kommune gikk inn som deleier (50 %) av huset i 1979 og kjøpte den resterende delen i 1986. Det ble i forbindelse med kjøpet gjort særavtale med Klubbselskapet om lokaler for deres aktiviteter. På slutten av 1990-årene ble det mer og mer klart at Festiviteten måtte totalrenoveres. I den forbindelse ble det også vurdert om Festiviteten skulle påbygges og få funksjon som Kristiansunds «nye» kulturhus. Det endelige vedtaket ble totalrenovering uten påbygging.

Siste arrangement før renovering var 6. mars 2010 og første arrangement etter renovering var 12. september 2011.

(Tekst: Petter Ingeberg)

Relaterte artikler