Knudtzonlunden

Om kunstverket

Knudtzonlunden, eller Birkelund som er det formelle navnet, ble oppført i 1874 av "klippfiskkonge" og Storkonsul Nicolay Heinrich Knudtzon III (1816 - 1895). To år tidligere hadde han giftet seg med sin andre kone Caroline F. Werring i gamle Frei kirke, som lå i det samme området. Den 12 mål store eiendommen var utskilt av gården Øvre Frei. Adressen er Rastarkalvvegen 33.

Det antas at Knudtzon valgte Frei som sommersted på grunn av storslått naturskjønnhet, men også på grunn av at handelsmannen, som hadde mange fiskevær på Averøy den tiden, også slapp å ha sin egen fiskeribefolkning tett innpå seg.

Det er ikke kjent hvem som var arkitekt og byggmester for feriestedet.

Hovedbygget er en slottsminiatyr i sveitserstil med utmurt bindingsverk og solid tømmerkonstruksjon. Det er også flere spesialbygninger på eiendommen, som i dag er åtte mål etter at kommunen eksproprierte fire mål for å bygge vei. Det er en innredet tjenerbolig og en frittstående spise/dansesal og vedbu. I tillegg finnes også et bygg, hvor det i sin tid var fjøs, stall og et femseters utedo. To hagestuer og drivhuset er revet. Eiendommen ble på 1930-tallet solgt til familien Grimstad, som eide og bebodde den helt fram til SpareBank1 Nordvest overtok i 2010. Ett av byggene på eiendommen huset Frei Sparebank i tiden 1947-1959. Banken fusjonerte med Kristiansunds Sparebank i 1964, og er nå en del av SpareBank1 Nordvest.

Nicolay H. Knudtzon satt i direksjonen for Kristiansunds Sparebank i ca 50 år og initiativtaker da Kristiansunds Spareskillingsbank ble etablert i 1861. Da eiendommen ble lagt ut for salg, var disse historiske båndene mellom mannen og banken en hovedårsak til at SpareBank1 Nordvest valgte å erverve eiendommen. For å hedre Storkonsulen ble eiendommen omdøpt til Knudtzonlunden og nybygget med konferansesal ble døpt Knudtzonsalen.

Knudtzonlunden er det siste fingeravtrykket etter storhetstiden i forretningshuset Knudtzon, et av Norges rikeste på 1800-tallet.

Selv om Lunden er et praktbygg med høy kulturhistorisk verdi, er eiendommen ikke fredet, men vernemyndighetene legger sterke føringer for alt arbeid som foretas av endringer, vedlikehold og restaurering på grunn av bygningenes alder, opprinnelse og særpreg.

Restaureringsprosjektet, etter planer utarbeidet av arkitekt Nils Fiske, ble påbegynt våren 2010, og offisiell åpning av "nye" Knudtzonlunden ble foretatt torsdag 24. mai i år (2012).

Eiendommen fremstår i dag som mer enn et historisk monument. Det har ikke vært SpareBank1 Nordvest sin mening at dette kun skulle bli et museum, men legge til rette for at eiendommen skulle fylle en funksjon også for det 21. århundre som en møteplass for næringsliv, kultur og samfunnet generelt, samt gi rom for bankens egne arrangement.

Tekst: Odd W. Williamsen: "Nicolay Heinrich Knudtzon III - Klippfisk, verdiskaping og samfunnsbygging" Nordmøre museums skrifter nr. 3, Kristiansund 2012

  • Tittel: Knudtzonlunden
  • Kategori: Arkitektur
  • Teknikk: Kulturminne/kulturmiljø
  • Sted Frei
  • Plassering Sørsiden av Frei (Nedre Frei) ved Rastarkalvvegen
  • Kulturminne Kulturmiljøer

Relaterte artikler