Mellemværftet

Om kunstverket

Mellemværftet er et skipsverft fra seilskutetida i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal; verftet er et industrielt kulturminne som eies og drives av Nordmøre Museum. Verftet har siden 1984 blitt drevet som et skipsverft for veteranskip.

Verftsområdet har tre slipper og en stor verkstedbygning, oppført i bindingsverk utmurt med teglstein, med smie og mekanisk verksted, foruten arbeidsplass under tak for tømmermennene og bolighus for verftets eiere med sine familier. Verftsområdet har dessuten sagbu, materialbod, kai med vippekran og en nyere verkstedbrygge.

Mellemværftet ble etablert ca. 1860 som et verft for bygging og reparasjoner av Kristiansunds store flåte av små seilskuter, hovedsakelig jakter og galeaser. Disse skipene ble brukt til oppkjøpsfartøyer under de store torskefiskeriene i Nord-Norge. I Kristiansund ble fisken anvendt som råstoff for klippfiskproduksjon. I denne trafikken var ikke hurtighet et avgjørende konkurransefortrinn, slik at seil ble brukt til framdrift helt til 1950-åra.

I Vågen i Kristiansund lå på denne tiden tre skipsverft på rad og rekke, Øvre Krana, Nedre Krana og mellom dem Mellemværftet.

Jekta Pauline fra Steinkjer er et av de mange skip som har vært oppe på slippen på Mellemværftet.

Mellemværftet ble fredet av Riksantikvaren i 2018. Fredningen omfatter fem bygninger og elleve andre konstruksjoner og byggverk.

  • Tittel: Mellemværftet
  • Kategori: Annet
  • Teknikk: Værft
  • Sted Vågen, Kristiansund
  • Plassering Mellom Vågen og Kranaveien i Kristiansund
  • Kulturminne Kulturmiljøer

Relaterte artikler