• Se alle
  • Billedkunst
  • Skulptur
  • Arkitektur
  • Natur
  • Annet
  • Kulturminner

Dalen gård

Om kunstverket

Om Dalen gård:

Øvre Fosenvågen startet som et løkkebruk på 1780-tallet av Walter Miln (1749- 1799). Den første tiden var det ingen som bodde på stedet. Det stod kun en låve der. I årene 1808-1810 ble det drevet nydyrking og grøfting, og Milns vånegård (hovedhuset) ble flyttet fra byen og satt opp. Våningshuset stod først i nord sør retning, men ble ca. 1870 dreiet 90 grader, mest sannsynlig av værmessige årsaker. I begynnelsen på 1800-tallet kom gården i familien Knudtzons eie. Den ble da kalt Dalen (Knudtzondalen). I 1846 solgte N.H. Knudtzon gården til Hans Larsen Dahl for 4000 riksdaler. Etter datidens målestokk var Dalen en ganske stor gård med 17 melkekyr, 1 okse og 3 hester. I 1853 forpaktet Dahl gården til lærer og handelsborger Iver Hansen. Hansen startet serveringssted og dansetilstelninger på gården, noe som gjorde Dalen til et populært utfartssted om søndagene, men ikke hos prost Folkmann Schaanning. Han klagde til biskopen og samme år ble Hansen utnevnt/forflyttet til Røros som lærer og klokker. Dahl fikk økonomiske problemer og solgte gården til surnadalingen Gregorius Aune i 1853. To år senere kjøpte sambygdingen Jon Pedersen Glærum Dalen gård og flyttet til byen. I 1883 overtok sønnen, Peder, gården. Han drev den til 1921, da Jon Glærum ble driver. Sønnen Per ble den siste som drev stedet, som på folkemunne ble kalt Glærumgården.

1952 eksproprierte kommunen all dyrka marka fra gården, for å bygge idrettsanleggene (Atlanten stadion). Ca. 1970 avsluttet Glærum gårdsdriften etter at utbyggingen i Folkeparken gjorde det umulig med videre drift. I 2004 eksproprierte kommunen resten av eiendommen. I 2013 ble gården fredet. Det er totalt 6 bygninger på gården. At det midt i en by finnes et komplett gårdsanlegg (løkkebruk) er ganske unikt. Løkkebrukene er spesielle, da de ligger rundt byen og tidligere fungerte som matforrådet til byens befolkning. Veggmaleriene i 2. etasje i våningshuset må nevnes. De er kjent langt ut over Nordmøres grenser.

Etter eksproprieringen levde stedet sin Tornerose-søvn, noe som resulterte i gjengroing og bygningsforfall.

Eiendommen er vedtaksfredet.

I 2016 ble Dalen gård venneforening stiftet etter initiativ fra Rune Kristiansen. Styreleder er Jan Brede Falkevik og den aktive foreningen har pr. i dag over 1000 følgere på facebook.

Relaterte artikler