Kvalvik Fort

Om kunstverket

Kvalvik Fort ligger på nordøstspissen av Frei i Kristiansund kommune. Fortet er et av de best bevarte kystfortene fra 2. verdenskrig, og beskriver en viktig del av vår historie gjennom bygningsmasse, installasjoner, skilt og periodiske utstillinger.

Kvalvik Fort ble påbegynt våren 1943 og var nesten ferdigstilt da freden kom.  Fortet er et hærfort med betegnelsen HKB 3/976 Kvalvik.  Hovedskytset var 4 stk 12cm belgiske feltkanoner med en rekkevidde på 14000 m.  I tillegg var det stillinger for luftvern og to panservernkanoner for nærforsvar.  Fortet var omgitt av minefelt. 

I tilknytning til fortet var det også en ubåtbase for 6 Biber dvergubåter.  Fortets primære oppgave var å beskytte innseilingen til Sunndalsfjorden og var en del av «Festung Norwegen». Fortets besetning var på 100 mann.  Fortet har to store fjellhaller beregnet for ammunisjon og forsyninger.  I tilknytning til de fire kanonstillingene syd og nord er det bunkere for ammunisjon og personell.  På en høyde er det en ildledningssentral som styrte ildgivning.  Fortet hadde en smalsporet jernbane som fraktet forsyninger og ammunisjon mellom stillingene i syd og nord.  Fjellanlegg og bunkere er i stor grad i bra stand.

I 1988 ble det dannet en forening Kvalvik Forts Venner.  Fortet var da fullstendig gjengrodd av skog og kratt og siden 1988 har venneforeningen vedlikeholdt og driftet fortet i nært samarbeid med kommunen.

Det finnes mye utstyr og krigsmateriell ute i området og flere informasjonstavler. Kvalvik Fort er mye brukt som rekreasjonssted for turfolk, familier og skoleklasser.

Relaterte artikler