Viken gard

Om kunstverket

Om Viken gard:

Det var et eldre hus som stod her først, muligens fra 1700-tallet og dette var en husmannsplass som nå er delvis innbygd i de nye husene.

Augustinius Bastian With beholdt Indre Vika da han solgte garden i 1880. Det var han som bygde de husa som nå er i Vika. Der drev han også landhandel og sagbruk en tid. Vektlodda og protokollen hans er fremdeles å finne på garden, og stolen hans står i stua. Han hadde orgel i sørstua.

Gunnar Eikrem kjøpte garden i 1901 av Augustinius With for kr. 5 500. Selgeren tok unna ei gammel løe og kårhuset han hadde påbygd i vestre enden av huset for resten av sin levetid.

Gunnar Eikrem var født 30.04. 1869, og var gift med Maren Ingebrigtsdotter Flatsetøy født 6.05. 1873. De fikk tre barn: Gjertrud født 1901, Dorthea født 1903 og Nils født 1914.

Gunnar hadde lært seg til møbelsnekker av halvbroren Lars Eikrem, og i dagligstua står et vakkert møblement i dragestil som han har laget. Maren var en flink veverske og datteren Dorthea en flink syerske. Gunnar Eikrem døde 10.05 1938. Kona Maren Ingebrigtsdotter døde 18.01 1965. Sønnen Nils fikk skjøte på garden 20.04. 1942.

Dyrkajorda på garden var omlag 35 mål, og utmarka var på 100 mål.

Nils Eikrem døde 5.03 1985. Han var ugift.

Frei kommune vedtok å kjøpe garden i 1986. Skjøte ble tinglyst 15.10. 1987.

Det er utarbeidet og stadfestet reguleringsplan for Viken gard. Området er regulert til museums- og friluftsområde. Utmarka og noe av dyrkajorda er overtatt av andre garder som tilleggsjord. Det resterende området på 21 dekar er tilgjengelig for allmennheten.

Våningshus Stua på 75 kvm ble oppført i 1880, og senere ombygd rundt 1914. Huset har empirevindu med enkel omramming. Inngangsdøra er med fin portal med kanelerte sidegerikter. Hele huset er fult utstyrt med innbo som for det meste skriver seg fra tida rundt århundreskiftet. Nesten alle rom er utstyrt med malmovner og tildels etasjeovner.

Naustet Naustet på 9 x 5.5 m var av stavverk. Taket var tekket med teglstein produsert på Frei.

Garden var et kombinasjonsbruk hvor en i tillegg livnærte seg av "småsjyn". Den åpne motorbåten "Eikja" var en av de første motorbåtene i Frei. Den vart bygd i 1915. Motoren var av merket "Eagle." Båten står nå i Milnbrygga hos Nordmøre Museum. I naustet stod også en geitbåt. Denne ble knust da deler av taket ramlet ned. Restene av denne, en stavn og noen bord, er å finne på Nordmøre Museum. Naustet var helt til nedfalls, og ble revet i 1993.

Løa rommet en buskap på 4 - 5 voksne naut. Det var egne rom for høns og gris. Løa hadde kjøre- og låvebro. I østenden er ei fløy med silo og høystål. Ellers inneholder den laftede delen stall, kufjøs og smalfjøs. Løa ble bygd omlag 1880, og senere påbygd i 1937.

Saga ble opprinnelig drevet av vannkraft, men senere ble det installert en "Trygg-motor" som også var drivkraft for alle maskiner i huset. Bygningen har en låve som delvis har vært nyttet til korntresking og materiallager. Verkstedet i vestenden av første etasje inneholder dreiebenk, høvelbenk og svært mye eldre håndverktøy.

Sponveggen på snekkerverkstedet ble restaurert i forbindelse med miljøuka på Frei i juni 2001 og spontekking er et gammelt handverk, og spon var vanlig tekkemateriale her til lands utover 1800-tallet.
Det var værvegger, som regel vegger som ligger mot vest eller sørvest som fikk sponkledning. Vegger tekket med spon/flis beskytter hus mot regn og snø.

Et brønnhus ble tatt av orkanen i 1987.

På jordet øst for våningshuset lå et sommerfjøs og på jordet ble det under krigen dyrket hvete.

Øst for naustveien er det tufter av et grisehus.

Alt innbo på garden ble etter at kommunen overtok registrert, kartotekført og delvis merket.

Et besøk på Viken gard, samt leie av naustet, kan avtales nærmere med Kulturenheten i Kristiansund kommune.

  • Tittel: Viken gard
  • Kategori: Annet
  • Teknikk: Kulturminne/kulturmiljø
  • Sted Frei
  • Plassering Bjerkestrand på innersiden av Frei
  • Kulturminne Bygninger og infrastruktur

Relaterte artikler