Nicolay H. Knudtzons flaggstang

(2001)

Om kunstverket

Flaggstanga utenfor biblioteket har en gang tilhørt Nicolay H. Knudtzon III og sto ved Knudtzongården.

Stanga og tilhørende flagg ble gitt av Jørn Aasprong til kommunen i 2001, etter å ha stått på Kvalvåg på Frei i over 60 år. Ordfører Dagfinn Ripnes takket for gaven.

Nicolay H. Knudtzon III (1816-1895) var spansk, brasiliansk og russisk visekonsul, storkjøpmann og skipsreder. I tillegg ordfører, bankdirektør, stortingsrepresentant og velgjører. Familien bodde i et stort patrisierhus ved sjøkanten.

Han var født i Kristiansund og vokste opp i romslige kår med en ressurssterk og særpreget far. Han gikk handelsskole i Eckernförde i Schleswig, og utvidet sin merkantile inn¬sikt ved å arbeide i handelshus i Tyskland og Spania. I 1837, da han var 21 år, døde hans far, og han ble kalt hjem for å lede familiefirmaet på sin mors vegne. Nicolay H. Knudtzon står som den fremste representant for de slekter av sønderjysk opphav som gjennom hele 1800-tallet satte sitt preg på Kristiansunds økonomiske og sosiale liv.

Knudtzon's formue var i 1890-årene om lag en milliard kroner, omregnet til vår tids kjøpekraft (2002). Han er karakterisert som et handelsgeni, og startet omtrent på bar bakke med å overta et firma på konkursens rand. Han ervervet store eiendommer, og opparbeidet en kontantformue av slike dimensjoner at han hadde stor nok likviditet til å møte de handelskriser som oppsto, også i den "finansielle orkan" som rammet Kristiansund ved midten av 1880-årene. Hans posisjon i byens økonomiske og sosiale liv var så grunnfestet at han ble kalt "Kristiansundskongen". Byens bankvesen ble behersket av ham. Han var meget raus med å foreslå tildelinger til de forskjelligste allmennyttige formål. Han var med på å stifte Kristiansunds Spareskillingsbank for "småkårsfolket", og var direksjonens formann i 25 år (1861-1886. I 1887 ga han 15 000 kroner for å redde banken fra konkurs. I 1864 ble han ridder av St. Olavs orden, fra 1891 kommandør II "for almennyttig Virksomhed", og ble ellers til¬delt en rekke æresbevisninger både fra Portugal og Spania og lokalt.

  • Tittel: Nicolay H. Knudtzons flaggstang
  • Kategori: Annet
  • År 2001
  • Teknikk: Flaggstang
  • Sted Carolines Plass
  • Plassering Foran Quality Hotel Grand/biblioteket/Caroline kino
  • Kulturminne Kunst, statuer, monumenter etc.

Relaterte artikler