Ankeret i Kaibakken

Om kunstverket

Stokkankeret har tilhørt seilskuta "Stella" som forliste ved Lyngværet på Smøla i 1911. Skuta var lastet med kull fra Amerika. Båten kom inn Griphølen og hadde fått los om bord, men var så seilslitt på grunn av storm og uvær at man ikke klarte å manøvrere, og skuta gikk på fallene ved Smøla.

Vraket ble kjøpt av dykker Johnsen på Innlandet som fikk kullet solgt og deler av vraket omsatt.

Ankeret ble i lang tid benyttet som anker for fortøyningsbøyer, sannsynligvis også for "Litjboia" som en tid var plassert ved Piren. Riggen og ankeret ble kjøpt av Herman Westad og brakt i land på Lossiusbrygga.

Havnefogd Loennechen fikk ideen til dette nye bymerket en dag han gikk og pratet med Ragnvald Aas. De kontaktet parksjef Kristoffersen, og nå står altså ankeret som en maritim dekorasjon på fortauet nederst i Kaibakken foran Havnevesenets bygg (nå Havnekontoret Restaurant).

Relaterte artikler