Vanntrappa på Rådhusplassen

(1995)

Om kunstverket

Vanntrappa er anlagt i forbindelse med ombygging av rådhusplassen i 1995.

Eivind Raanes laget skissen til vanntrappa, Karl Ivar Iversen sto for arbeidstegningene, mens anleggsavdelingen ved teknisk etat i Kristiansund kommune sto for selve utføringen.

Relaterte artikler