Frei kirke

(1897)

Om kunstverket

Det er grunn til å tro at Frei ganske tidlig fikk egen kirke - kanskje allerede på 12-1300-tallet.

Kirken er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1478, og da den brant ned i 1766 ble den omtalt som liten og skrøpelig. Man satte straks i gang med byggingen av ny kirke. Denne ble revet i 1896 for å gi plass til nåværende kirke, som ble tatt i bruk og innvidd 16. september 1897 av daværende biskop i Nidaros bispedømme, biskop Skaar.

Siden den gang har kirken gjennomgått en rekke utbedringer. Under orkanen i 1992 ble kirken betydelig skadet og måtte stenges høsten 1994.

Til å begynne med var kirken uten orgel. Det ble kun benyttet et lite husorgel, gitt i 1881 av N. H. Knudtzon, da han ble viet her andre gangen han giftet seg. Han ble da gift med Caroline Werring. I 1914 besluttet herredsstyret å anskaffe orgel. Orgelet som ble anskaffet var forarbeidet av Brødr. Torkelsen fra Åsen i Trøndelag, ble innsatt i kirken og tatt i bruk i 1916. I 1970 fikk kirken nytt orgel laget ved Vestlandske Orgelverksted.

Lysekronen som henger foran orgelet er fra 1796, gitt av lensmann og kirkeverge Jacob Messel Williamsen (1742-1822) til minne om hans første kone Margrethe Pedersdotter (1736 - 1797). Døpefatet er også av gammelkirkens utstyr. Både prekestol og døpefont er fra 1897 og laget i tre.

Den eldste gravplassen ved kirken er mange hundre år gammel. Gammelgravstedet ble brukt fram til 1838. Da kirken ble bygd på nordsiden av veien i 1767, omfattet den kun kirketomten. Fra 1838 er tomten stadig utvidet.

Kirken er en langkirke bygd i tre og er tegnet av arkitekt Kari Norum.

Altertavle er malt av overlærer K. Nicolaysen fra Bergen i 1897 og motivet er Jesu oppstandelse. Den gamle altertavlen står i kirkens gallerigang. Mester for den var Ole Jonsen Kolset (f. 1722). Fra 1753 var han bosatt i Kristiansund, der han virket som maler, snekker og treskjærer. Han har utført kirkeinventararbeide på kirkene i Halsa og Kristiansund. Altertavlen i Bremsnes kirke er også laget av ham.

I 1845 ble kirkeklokken i gammelkirken tatt ned og sendt til Trondheim for omstøping. Denne er identisk med den minste klokken i Frei kirke og bærer følgende inskripsjon: "Bekostet omstøbet i aaret 1847 av lensmand Nergaard og øvrige eiere i Fredøe annex kirke. Fabrikken ved Nidelven."

I 1897 ble det anskaffet en ny klokke fra Laksvåg verk. Beslaget til å henge klokkene etter ble forarbeidet av Ingebrigt J. Flatsetø.

Frei kirke har ca 400 sitteplasser.

  • Tittel: Frei kirke
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1897
  • Stil: Nygotisk
  • Teknikk: Kirke
  • Sted Frei
  • Plassering Sørøst siden av Freiøya (Nedre Frei)
  • Kulturminne Kirker og kirkesteder

Relaterte artikler