Grip kirke

(1470)

Om kunstverket

I tiden 1417 til 1500 ble det reist små kirker på fiskeværene Bratvær og Odden - i samme tidsrom som man antar at Grip stavkirke ble bygd. I en tverrbjelke i kirken står det 1621, men man antar at dette er året hvor det ble gjort en omfattende restaurering. Kirken må være satt opp av fattige fiskere som hadde behov for et gudshus der ute i havgapet. Det var befolkningen selv som bekostet byggingen. Den har overlevd mange stormfulle vintrer, der har menigheten samlet seg, ikke bare for å høre Guds ord, men også for å søke ly når stormene raste som verst. I 1796 blåste de fleste av husene på Grip på havet, men kirken ble stående.

Den 11 år gamle hollandske prinsessen Elisabeth kom i havsnød i 1515 på vei til bryllup med kong Christian II i København. Hun overlevde stormen, men ville gi en gave til Norge i takknemlighet over å ha reddet livet. Gaven ble flere alterskap og ett av dem kom til Grip kirke.

I et gammelt skrift heter det: "Den paa Grip værende kirke er en gammel stav¬bygning med en altertavle av den slags som kunne tillukkes, fra de catholske tider af, lig den som er på Kvernes:"

Grip kirke ble restaurert i 1933.

Grip kirke har veggmaleri som viser "De fem gode og de fem dårlige jomfruer"

  • Tittel: Grip kirke
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1470
  • Stil: Stavkirke
  • Teknikk: Kirke
  • Sted Grip
  • Plassering På Grip
  • Kulturminne Kirker og kirkesteder

Relaterte artikler