Innlandet gravsted

(1923)

Om kunstverket

Alt i 1877 hadde det vært på tale å anlegge gravlund på Innlandet. Saken kom opp igjen i 1889, og så atter i 1913. Den 9. oktober 1916 innstilte formannskapet på at det ble bevilget penger til å erverve grunn til anlegg av gravsted på Innlandet og Nordlandet. Innstillingen ble vedtatt av bystyret, og i 1920 ble gravstedet innkjøpt av kommunen. Det var imidlertid ikke tatt med vei, og gravstedet lå derfor noen tid uten adkomst. Den 9. april 1923 ble gravstedet endelig innvidd ved prost Hansen.

Den neste oppgaven var å anskaffe likvogn. Det ble foretatt en listeinnsamling ved Einar Farstad, og vogn ble anskaffet. Den ble tatt over til Innlandet en stormdag på en pram som tilhørte havnevesenet, og med Orseths motorbåt "Sport" som slepebåt.

Det var et problem at bosset på Innlandet ble fraktet gjennom gravstedet. Dette sjenerte selvsagt gravstedets fred. Likevel skulle det gå 30 år etter innvielsen før noen karer fra Innlandet fikk satt en stopper for den trafikken.

Så trangt det var i husene på Innlandet, ble det aktuelt med et gravkapell. Etter mye forarbeid av Einar Farstad, ble Gravkapellets kvinneforening stiftet i 1933. I stedet for kapell tegnet byarkitekt Hedlund et bårehus, og det ble innvidd i september 1951. Orgelet ble gitt av Ellen og Olaf Grønseth. Bårehuset ble dekorert av kunstmaler Ragnvald Bjørlo. I slutten av 1958 kom klokketårnet på plass.

  • Tittel: Innlandet gravsted
  • Kategori: Annet
  • År 1923
  • Teknikk: Gravsted
  • Sted Innlandet, Kristiansund
  • Plassering På toppen av Innlandet ved sørenden av Bautaveien
  • Kulturminne Kirker og kirkesteder

Relaterte artikler