Bomba i Byskogen

Om kunstverket

Ved innkjørselen til Minde hagekoloni/Campingen i Byskogen finner vi restene etter en udetonert bombe sluppet av et tysk fly i april 1940. Flyangrepet var trolig 22. april og ikke 28. slik det står på sokkelen og inskripsjonen på sokkelen henviser trolig til bombingen av Kristiansund.

Angrepet var rettet mot den Omsundbrua, men ingen av bombene traff målet. Det fortelles at en bombe gikk i sjøen, en gikk udetonert i bergveggen på byskogsiden av brufestet. Bomben knakk og bitene ble slengt rundt i Byskogområdet. Delene ble senere samlet og murt på en sokkel i 1945.

Den tredje bomben detonerte i Rensvikbakken og drepte momentant den 15-årige Ingolf Vatten. Han fikk senere en egen minneplate festet i bergveggen omtrent der han sto da bomben falt.

Relaterte artikler