Christieslektens gravsted

(1800)

Om kunstverket

Gravstedet har det litt merkelige navnet "Anes Fornøielse" (glede over forfedrenes minne).

I år 1800 fikk postmester Johan Koren Christie, stortingspresidentens far, kongelig tillatelse til å anlegge et familiegravsted på sitt landsted "Ødegården" som han og konen hans, Ane Thue Brodtkorb, kjøpte i 1870. Søknaden om å få anlegge gravsted der, ble i sin tid skrevet av postmesterens berømte sønn, stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie.

Det er lenge siden noen er lagt ned her, og slektsgravstedet ble ikke særlig vedlikeholdt etter at Wilhelm Christies foreldre solgte eiendommen med gravstedet i 1835. Hele gravstedet var i ferd med å forslummes, da en slektning i Oslo, Håkon Christie, engasjerte seg i saken. Det gjorde også Odd Magne Havneraas med stor glød, og etter noen års kamp for bevaring og restaurering av det ærverdige gamle slektsgravstedet og kulturminnet, endte det med at Kristiansund kommune i 1997 bestemte seg for å avsette årlige midler til vedlikehold av gravstedet. Gravstedet som i dag er et kulturminne vedlikeholdes hvert eneste år.

Relaterte artikler