Nordlandets gravlund

(1920)

Om kunstverket

Den 9. oktober 1916 innstilte formannskapet på at det ble bevilget penger til å erverve grunn til anlegg av gravsted både på Innlandet og på Nordlandet. Innstillingen ble vedtatt av bystyret.

Gravstedet på Nordlandet fikk navnet Nordlandets gravlund. Gravlunden som lå som en enklave i daværende Bremsnes kommune, ble kjøpt av Kristiansund kommune av Løkke (Dale gård) i 1919, og ble innvidd den 11. august 1920.

Den første som ble stedt til hvile på Nordlandets gravlund var Kristen Fostervold, hvis navn er uløselig knyttet til både Nordlandet kirke og Nordlandets gravlund. Uten hans utrettelige arbeid, hadde man den gang ikke hatt noen av delene.

Gravstedet ble innvidd samme dag som Kristen Fostervold ble stedt til hvile. Ved inngangen til gravstedet hadde man pyntet med flagg og kranser og mange hundre mennesker hadde møtt fram for å ta farvel med Kristen Fostervold og være med på åpningen av gravstedet, som ble innvidd av prost Hansen.

Nordlandets gravlund er fortsatt i bruk.

  • Tittel: Nordlandets gravlund
  • Kategori: Annet
  • År 1920
  • Teknikk: Gravsted
  • Sted Nordlandet, Kristiansund
  • Plassering På andre siden av Melkvikenga/Nordmørsveien
  • Kulturminne Kirker og kirkesteder

Relaterte artikler