Stormvarslet på Bjønnahaugen

(1932)

Om kunstverket

Stormvarslet var tidligere et internasjonalt varslingssystem for sjøfarende og fortsatt både et storm- og værmeldingsvarsel og en kuriositet i Kristiansund.

For en havneby som Kristiansund var det viktig å kunne gi sjøfarende varsel om vær og vind. Dette ble gjort av en varselmast på Piren/Rådhusplassen fra 1898.

Varselmasten ble senere flyttet til Bjønnahaugen og har stått der siden 1932. Her ble det heist varselkjegler om dagen og tent lys om kvelden i ulike kombinasjoner. På denne måten ble både vindstyrken og vindretningen varslet.Tidligere var det også egne dagvarsel. Da ble kuler og kjegler hengt i faste kombinasjoner for å symbolisere styrke og vindretning. Om kvelden/natten ble kulene og kjeglene erstattet av hvite, røde og grønne lys.

I dag har vi bare lyssignaler. Lysene blir styrt fra brannvakta. I tidligere tider hadde en person ansvar for å tenne og slukke lyktene. Da måtte han opp på Bjønnahaugen. Var det varslet kuling eller storm, ble det hengt opp varsel om dette også i sundbåtene. Selv om vi etter hvert fikk gode værmeldinger både i radio og TV, har Kristiansund valgt å fortsette med varslet og stormvarslet i Kristiansund er muligens et av de siste som ennå er i bruk.

Relaterte artikler