Nordlandet kirke

(1914)

Om kunstverket

Alt i 1875 besluttet bystyret å bygge en kirke på Nordlandet, og beslutningen fikk kongelig approbasjon. Det skulle også bygges en ny kirke på Kirkelandet, og planen var at den gamle skulle flyttes til Nordlandet. Den nye kirken ble imidlertid så kostbar at man i stedet besluttet å selge den gamle kirken på auksjon. Dette for å berge økonomien til nykirken.

Først i 1910 ble det igjen besluttet å bygge kirke på Nordlandet. Innvielsen fant sted den 16. desember 1914. Kirken er bygd i jugendstil med stein som ble tatt ut på stedet. Kirken er byens eneste monumentale bygg som uten skader "overlevde" 2. verdenskrig og fremdeles er i original stand.

De vakre vindus- og veggmaleriene er laget av Emanuel Vigeland, yngste bror til Gustav Vigeland. Sønnen Per Vigeland var medhjelper. Glassmaleriene ble forært kirken i 1918 av Constance og Rasmus Krogh.

Bildene på søylene under galleriet er bemerkelsesverdige. Emanuel Vigeland oppnådde internasjonal ry for sine glass- og kalkmalerier. Blant annet har han dekorert Oslo domkirke, Oscarskyrkan i Stockholm og Rådhuset i København.

Nordlandet kirke var hovedkirke i Kristiansund fra 1940-1964.

Nordlandet kirke er en korskirke i stein og tre tegnet av arkitekt Martin Schytte Berg.

Altertavlen - "Jesus i Getsemane", er malt av professor Johan F. J. Rentch i Dresden i 1840. Opprinnelig fra den gamle nedrevne kirken i Kristiansund. Det ble i sin tid restaurert av Ragnvald Bjørlo. Når alteret er dekket, brukes en bibel fra 1632 som alterbibel.

Kirkeklokker - tre klokker - er gitt av Dyre Halse. Klokkene har følgende inskripsjon: "Se, jeg forkynner dere en stor glede" - "Ære være Gud i det høyeste" - "Land, land, land, hør Herrens ord"

Kirkens første orgel ble bygget av Olsen & Jørgensen i Oslo. I 1975 fikk kirken sitt andre orgel bygd på Haramsøy.

På initiativ fra Peder A. Rensvik ble det startet en pengeinnsamling for å skaffe kirken et nytt orgel, og i 2000 var et flunkende nytt orgel på plass bygd av Grönlund orgelbyggeri i Sverige. Det ble innvidd 2. januar 2000. Piper fra det gamle orgelet fra 1914 ble tatt vare på, pusset opp og brukt i det nye orgelet. Orgelet har 35 stemmer, noe som innebærer ca. 2250 piper.

Nordlandet kirke har ca 700 sitteplasser og brukes mye til konserter og andre kulturarrangement.

  • Tittel: Nordlandet kirke
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1914
  • Materiale / medie:
  • Teknikk: Kirke
  • Sted Nordlandet, Kristiansund
  • Plassering På høyden over Grunden på Nordlandet
  • Kulturminne Kirker og kirkesteder

Relaterte artikler