"Jens' Minde" (Kaasbølslektens gravsted)

(1811)

Om kunstverket

Gravstedet ble anlagt i 1811 etter kongelig tillatelse.

Eier var Jens Kaasbøl og han skulle bruke dette til privat gravsted for Kaasbølslekten. Jens Kaasbøl ble selv begravd på dette gravstedet, men graven er nå sanert og gravsteinen fjernet. Gravstedet er nå i bruk for familien Wasmuth/Aune som er den eneste stedlige gren av Kaasbølfamilien.

Jens Kaasbøl (1762 - 1811) var en av byens rikeste menn. Familien bodde i et fasjonabelt patrisierhus ved sjøkanten på Kirkelandet. Huset ble senere kjøpt og overtatt av Nikolai H. Knudtzon II. Jens Kaasbøl hadde landsted i Myraområdet. Det er derfor gaten som går fra Langveien og ut til Kirkelandet gravsted har fått navnet Kaasbøls vei.

Gaten Margrethes Fryd i Myra boligområde er oppkalt etter Margrethe Kaasbøl, konen til Jens Kaasbøl.

Relaterte artikler