Gomalandet gravsted

(1822)

Om kunstverket

Dette er Kristiansunds første offentlige gravsted og ble tatt i bruk 9. desember 1822. Før denne tid ble de døde fra Kristiansund fraktet i båt og gravlagt på Bremsnes.

Gomalandet gravsted er kanskje et av Norges mest særegne ved at det er anlagt ved bruk av ballastjord ført til byen med seilskip gjennom mange år. Klippfiskhandelen med Spania var ofte enveistransport og seilskutenes manøvreringsevne på tur tilbake forutsatte ballast. Det førte til store mengder importert ballastjord som bl.a. ble solgt til hageeiere.

Byen eide egen likbåt og eget liknaust som lå nær "Likvoren" - den tidligere tilleggsplassen til gravstedet.

På dette gravstedet ligger flere av byens mest kjente historiske personer begravet. Storkonsulen og handelsgeniet Nicolay Heinrich Knudtzon III.'s (1816-1895) grav er her. Han var stortingsrepresentant og den gang Norges rikeste mann.

De som er gravlagt på denne kirkegården, kan med rette sies å være gravlagt i spansk jord. Så seint som i 1859 ble kirkegården tilført spansk jord fordi jorddybden var skrinn. Helt fram til 1950-tallet var den røde, spanske jorda ganske synlig.

I årene 1865 -1867 ble landets første botaniske registrering av ballastplanter gjennomført på Gomalandet gravsted. Denne registreringen førte til publikasjonen «Fortegnelse over planter som er fundet i indført ballastjord, fornemlig på Gomalandets kirkegård og Vaagsbakken». Publikasjonen ble utgitt i 1870 av teolog Henrik Greve. Han registrerte nesten hundre arter ballastplanter, hvorav 12 som aldri var funnet i Norge tidligere. Av disse kan nevnes Fòrvikke, Koriander, Byvortemelk og Villtulipan. De fleste tålte ikke klimaet på Nordmøre, men noen finnes fortsatt i Kristiansundsområdet. De få som har klart seg, har faktisk også spredt seg og ser ut til å trives i norsk jord.

Gomalandet gravsted er forstsatt i bruk.

  • Tittel: Gomalandet gravsted
  • Kategori: Annet
  • År 1822
  • Teknikk: Gravsted
  • Sted Gomalandet, Kristiansund
  • Plassering På Gomalandet (ved Freiveien/Steinbergveien)
  • Kulturminne Kirker og kirkesteder

Relaterte artikler