Kirkelandet gravsted

(1887)

Om kunstverket

Kristiansund kommune mottok i 1996 en anerkjennelse for at byen hadde landets beste formidlingsopplegg for kulturminner over temaet "Troens hus og dødens hager". Mange mener at Kirkelandets gravsted med sine familiegravsteder i terrasser har et sydlandsk preg. Kristiansunderne steller gravene etter sine kjære med flid, og gravstedene er derfor verdt å besøke også for tilreisende.

Gravstedet er anlagt på eiendommen "Jens Minde" (etter Jens Kaasbøl) som ifølge bystyret var "det eneste sted hvor der fantes nogetslags jord i tilstrekkelig mengde til begravelsesjord".

Ved utformingen av gravstedet har en dratt full nytte av de kvalitetene og den dramatikken som naturen legger opp til. Langs begge dalsidene er det oppmurt natursteinsplatå der de økonomisk mest holdne kjøpmannsslektene hadde sine familiegraver. Enkelte steder er gravminnet utformet som urner innfelt i små nisjer i berget. Kanskje hentet storkjøpmennene inspirasjon til utforming av gravstedene på sine ferder til Sør-Europa?

De minst bemidlede ble gravlagt nede i den flate dalbunnen eller i de vestre delene av gravstedet lengst ut mot havet. Slik kan en lese mye interessant sosialhistorie ut fra gravleggingsmønsteret.

Gravstedet er fortsatt i bruk.

  • Tittel: Kirkelandet gravsted
  • Kategori: Annet
  • År 1887
  • Teknikk: Gravsted
  • Sted Myra-området i Kristiansund
  • Plassering På Kirkelandet, Myra-området (mellom Kringsjå og Klubba)
  • Kulturminne Kirker og kirkesteder

Relaterte artikler