Vardetårnet

Om kunstverket

Opprinnelig har dette punktet 78 m.o.h fungert som varde og vaktstue for den optiske telegrafen mellom Kristiansund og Trondheim i 1808. Herfra er det flott utsikt til skipsleia med Grip i horisonten. Denne vaktplassen spilte en viktig rolle da byen ble angrepet av to engelske fregatter i 1808. Senere ble det brukt av tollvakten, før det i 1849 ble solgt til seilmaker Andreas Cornelius Hansen. I perioden 1840 til 1880 sto tårnet åpent for alle og ble bl.a. hyppig brukt til kortspill og dans. Mange besøkende fant veien hit da som nå, og disse har etterlatt sine merker på veggene; årstall og navn, initialer m.m. fantes på alle de seks originale veggene, deriblant flere spanske navn.

Vardetårnet i mur ble reist for å kaste glans over byens 150 års jubileum i 1892. Vardetårnet erstattet dermed det langt mindre og enklere tretårnet, som sto på samme sted.

Fra dette sted har Lille-Fosens, nå Kristiansunds, innvånere i slekt etter slekt inntil denne dag speidet ut over havet etter sine stolte skip og sine kjekke fiskere, der i storm og stille ferdedes på de store hav, hvorfra de har beundret dens storslagne natur", sa byfogd Smith da tårnet ble åpnet i 1892. Han avsluttet med dette ønsket: "Måtte kommende slekter stedse herfra se utover en lykkelig og stadig våk-ende by. Leve Kristiansund!"

Under første verdenskrig beslaga marinen tårnet og brukte det som vakthus. Senere ble det brukt som salgsbod for datidens godterier. Varden var et kjært samlingspunkt for familier på søndagsutflukt. Lærer Meegaard sørget for å plassere en langkikkert sammen med et kart som viste omgivelsene. Under 2. verdenskrig bygde tyskerne tak over øverste etasje, og det ble da benyttet som vakttårn.

Etter krigen ble vedlikeholdet av tårnet nedprioritert, og det endte med at Vardetårnet fra 1892 ble revet i mai 1976 da det etter sigende var "farlig for omgivelsene". Kommunen hadde, på grunn av anstrengt økonomi, ikke planer om å reise et nytt tårn. Etter privat initiativ og inn¬samlede midler ble et nytt tårn finansiert og bygget av ild¬sjeler i "Vardens venner". Det nye tårnet ble høytidelig åpnet 8. mai 1983 med en enorm folkemengde tilstede.

I 1992 ble også en tro kopi av det gamle sekskantete tretårnet gitt som gave til Kristiansund kommune fra utflyttede kristiansundere i Oslo, etter initiativ av Arne Sunde. Det ble laftet på Hjerleid videregående skole på Dovre.

Opprinnelig stod dette tårnet på samme sted som Vardetårnet står i dag. Det er tre meter høyt, og taket er formet som et klippfiskflak. Opp gjennom sentrum av taket rager en jernstang som har vært brukt som vindretningsviser.

I dag står det originale tårnet ved Norsk klippfiskmuseum, og både kompassrosetten på innsiden av taket og de mange skribleriene på veggen, er godt bevart.

  • Tittel: Vardetårnet
  • Kategori: Arkitektur
  • Teknikk: Kulturminne/bygning
  • Sted Varden
  • Plassering Høyeste punktet Varden (Kringsjå-området)
  • Kulturminne Bygninger og infrastruktur

Relaterte artikler