Kirkelandet kirke

(1964)

Om kunstverket

Den nye kirken på Kirkelandet ble reist i 1964, 24 år etter at den gamle hovedkirken brant. Det var arkitekt Odd Østby som vant arkitektkonkurransen i 1958, og temaet for hans utkast var "Bergkrystall i roser". Både plasseringen av kirken og arkitekturen var gjenstand for mye diskusjon i byen.

Korveggen som er 30 meter høy, har 320 ruter av farget glass med fargesymbolikk fra jordens tunge, mørke farger opp til det evige lys. Både korveggen, alterkorset og messehaklene er komponert av maleren Gunnar S. Gundersen.

Helt bak i kirken (til venstre når en kommer inn) står en stor lysestake i en nisje på golvet. Dette er en soningsgave fra tysk ungdom fordi tyskerne bombet vår forrige kirke. På veggen i nisjen henger et lysskjold som stammer fra 1400-1500-tallet.

Lysskjoldet er et håndverksarbeide og regnes for å være et av de mest verdifulle vi har i Norge.

På sideveggene i koret er det plassert holdere i fakkelform for levende lys, og mot korveggen står 2 store portugisiske lysestaker i sølv, en gave fra portugiseren Arthur D. Paiva som importerte klippfisk til Portugal.

Kirkeskipet og krusifiks er laget av Johan Berthelsen. Inne i kirken står også flotte miniatyrmodeller av de gamle kirkene på Kirkelandet.

Kirkelandet kirke har elektronisk klokkespill og orgelet er mekanisk, av J.H. Jørgensen 1964. 31 stemmer, 2 260 piper.

Kirken har ca 900 sitteplasser.

Relaterte artikler