"Alders Hvile" (Brodtkorbslektens gravsted)

(1800)

Om kunstverket

Brodtkorbfamilien hadde et sommersted i Roligheden. Her anla de i 1800, etter kongelig tillatelse, sitt eget gravsted. (4. april 1800 for Hans Brodtkorb ved en kongelig bevilgning). På gravstedet er det ca. 80 graver og en slektstavle i bronse, og området omsluttes av et hvitmalt gjerde med ca. 30 tavler med ulike inskripsjoner.

Så vel gravsteinene som det meget spesielle gjerdet har inskripsjoner som selv i dag vekker undring. Legg blant annet merke til følgende filosofiske sitat: "Leser; hva du er, var jeg. Hva jeg er, skal du bli".

I samarbeid med treskjærer Rolf Sogge har kommunen gjennomført en del nødvendige restaureringsarbeider på gravstedet.

Gravstedet ble vedtaksfredet av Riksantikvaren 26.06.79 og er i dag i Kristiansund kommunes eie.

Relaterte artikler