Hans Idar Lossius (minnestein)

Av Anne Grimdalen (1946)

Om kunstverket

I Byskogen er det reist en minnestein med en vakker byste i opphøyd relieff, til minne om Hans Lossius (1857-1924).

Han ble ansatt i Kristiansund Kreditbank i 1873, og fra 1898 til 1917 var han kasserer i Norges Bank, avdeling Kristiansund.

Hans Idar Lossius ble begravd fra Ynglingeforeningens lokale. Det kunne ikke på noen måte romme alle dem som ønsket å være til stede ved den avholdte mannens gravferd. Graven hans er på Gomalandet gravsted.

Grunnen til at han har blitt æret med en byste henger sammen med det kristelige arbeidet han utførte.I over 20 år var han formann i Ynglingeforeningen, og var en meget populær ungdomsleder, søndags-skolelærer og aktiv deltaker i kristent lagsarbeid. Signaturen "S.J" tegner i Romsdalsposten et vakkert bilde av Hans Lossius på 100-årsdagen for hans fødsel i 1957. Han mintes blant mye annet hans lune fortellerglede, hans gode hjerte, vennlige ansikt, hans humørfylte replikker og solide bibeltimer. Hans Lossius var de unges kamerat og de eldres venn.

På grunn av dårlig vær, var det ikke så mange som hadde tatt turen til Byskogen for å overvære avdukingen. Før forsamlingen trakk inn i peisestua på foreningens landsted, overleverte formannen i bautakomiteen, blikkenslager Seehuus, bautaen til Ynglingeforeningens formann, pastor Areklett. Selve avdukingen ble så foretatt av kjøpmann Sverre Jansen og lederen for tilstelningen, Ole Andersen. Høytideligheten ble avsluttet med "Gud signe vårt dyre fedreland", og talene ble først holdt etter at man kom seg under tak.

Det er den kjente norske billedhoggeren Anne Grimdalen som har utført relieffet av Hans Idar Lossius. Steinen er en mørk labradorstein fra Larvik.

Anne Grimdalen

Les mer...

Relaterte artikler