Niseskulpturen

Av Ingebrigt Bøvra (1992)

Om kunstverket

Til minne om den offisielle åpningen av KRIFAST 20. august 1992 satte Statens Vegvesen opp en minnestein med statsminister Gro Harlem Brundtlands signatur. Nordmørskommunene markerte åpningen ved å bekoste oppsatt en niseskulptur utført av preparant Ingebrigt Bøvra.

Nisen symboliserer ferdselen under, over og gjennom vann slik tunnelen, flytebroa og hengebroa gjør det.

På Skjevlingsneset (Aspøya) er oppstilt infotavle og en bit av fagverket til flytebrua, slik at folk kan se dimensjonene.

Niseskulpturen sto opprinnelig i bomstasjonsområdet på Bergsøya, men etter nedleggelse av bomstasjonen ble skulpturen flyttet til i nærheten av Ansgar Løvold bysten ved bussknutepunktet/vekta på Bergsøya.

Ingebrigt Bøvra

Les mer...

Relaterte artikler