Krigsminnesmerket over falne fra Innlandet

Av Ukjent (1962)

Om kunstverket

Minnesmerket på Innlandet gravsted er vakkert plassert på en forhøyning omgitt av furutrær og obelisken har en minneplate med 16 navn på innlendinger som falt i 2. verdenskrig 1940-1945.

Steinen ble avduket den 8. mai 1962 og Einar Farstad gjorde rede for komiteens arbeid og overleverte deretter minnesmerket til formannen i foreningen Innlendingen, Ansgar Waage. Deretter talte ordfører Worm Eide og Erling Fagerlie fra Heimevernets sjøforsvar. Høytiden ble avsluttet med andakt og sang.

Minnelunden på Innlandet bekranses hver 17. mai om morgenen.

Ukjent

Les mer...

Relaterte artikler