John Moses (minnestein)

Av Ukjent (1914)

Om kunstverket

Kjøpmann John Moses (1781-1849) hørte til en handelsslekt i byen. Navnet tyder på jødisk opprinnelse. Selv var han nordmann i andre generasjon og ble holdt for å være usedvanlig begavet og handlekraftig.

Forretningen hans blomstret opp under Napoleonskrigene 1800 - 1814. Den gang var det vanskelige tider i Norge med blokade, kornmangel og pengemangel. Pengesedler trykte for øvrig firmaet hans selv, men sedlene rakk knapt å komme i omløp før den slags ble forbudt etter kongelig resolusjon.

33 år gammel var han byens representant i Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Med seg dit hadde han en fullmakt fra byen, som han over¬rakte kong Christian Frederik etter å ha holdt en tale for ham. Som den eneste representant på Eidsvoll stemte han imot kongetittelen, men den 17. mai 1814 bøyde han seg for flertallet. Han var også for union med Sverige, av hensyn til internasjonal handel. Det hører også med til historien at John Moses stemte for å la jødene få oppholdstillatelse i landet - i motsetning til den andre kristiansunderen som befant seg på Eidsvoll i 1814 - senere stortingspresident Christie. Også i det spørsmålet ble Moses nedstemt.

Den økonomiske krisen som fulgte i kjølvannet av Napoleonskrigene, rammet også John Moses hardt, og i 1818 gikk han dundrende konkurs.

Monumentet ble avduket 17. mai 1914 på 100-års dagen for Norges selvstendighet. Det bekranses hver 17. mai.

Ukjent

Les mer...

Relaterte artikler