Nikolay Hanson (minnestein)

Av Ukjent (1901)

Om kunstverket

Nikolay Hanson (1870-1899) var zoolog og deltok på en engelsk-norsk ekspedisjon til Kapp Adare på Sydpollandet - den første overvintrende ekspedisjon. Leder for ekspedisjonen var Carsten Borchgrevink. Skuta de dro med het "Sydkorset", og i tillegg til 30 menn var også 90 sledehunder med på ekspedisjonen. Nicolay Hanson hadde fugler og dyr som sitt spesialfelt. 10 mann skulle overvintre i prefabrikerte småhus fra Norge, og de regnet med at de ville oppholde seg der i 3 år.

Utover vinteren ble Nicolay Hanson dårlig, beina sviktet og appetitten var dårlig. Man gjettet på at han var rammet av mangelsykdommene skjørbuk og beriberi, og ventet bare på at våren ville komme med fisk og fugleegg. Men da våren endelig kom, døde han - bare 29 år gammel. Nicolay Hanson var den første som ble begravd i Antarktis.

Kamerater fra ekspedisjonen reiste minnesmerket 5. mai 1901. Seremonien ble avsluttet med disse ordene: "Men vi, som er igjen skal holde hans Minde høit og rent iblandt os og mane os til al godt Idræt og ædel Daad." En mengde mennesker var møtt fram under høytideligheten. Det norske flagg dekket minnesmerket, som etter avdukingen ble overgitt til Kristiansunds museum, som den gang var.

Det er brukt østlandsgranitt og har en minneplate i bronse.

Ukjent

Les mer...

Relaterte artikler