Kronhjorten

Av Arne N. Vigeland (1962)

Om kunstverket

Før skulpturen kom til Kristiansund, var den vist i Kunstnernes Hus i Oslo. "Her har Vigeland nådd det ypperste som dyreskulptør", skrev Øistein Parmann i "Norsk skulptur 50 år" (1969). Også andre fagfolk har karakterisert skulpturen som et fremragende arbeid og Arne Vigeland var selv til stede under avdukingen.

Om tankene bak skulpturen uttalte han: "Det var spørsmål om å få en hjort hit. Da tenkte jeg på det lange og stigende draget i parken og for å få hjorten til å danne en naturlig avslutning, har jeg forsøkt å gi skulpturen denne reisningen. Noe av den samme reisningen har vi jo i fjellene her - ja, i folkelynnet også."

Skulpturen kostet den gang 30 000 kroner og ble gitt som gave i forbindelse med Kristiansund Spareskillingsbanks 100-års jubileum. Styreformann i banken, Helge Sverdrup, representerte giverne. Mange har kanskje undret seg over at man valgte en hjort, men faktum er at hjorten har tilhørt Nordmøres fauna i årtusener.

Offisiell avdukning av "Kronhjorten" ble foretatt av konsul Hans Lossius, den gang formann i Kristiansund Byselskap, som også hadde bestemt plasseringen. Guttemusikken spilte, og ordfører Worm Eide holdt tale. Etter avdukningen sang de flere hundre fremmøtte Kristiansundssangen.

Arne N. Vigeland

Les mer...

Relaterte artikler