Krigsminnesmerket over falne 1914-1918 og 1940-1945

Av Aimée Døhlen (1955)

Om kunstverket

Store folkemasser var samlet da minnesteinen i Øverparken ble avduket. Musikk¬korpset Tempo spilte. Formann i minnesmerkekomiteen, Robert Gilroy Dall, holdt tale og avsluttet med diktet Til fedrelandet av Theodor Caspari, tidligere adjunkt ved Kristiansunds Høyere skole. Tempo spilte så melodien til Casparis dikt, før fylkesmann Oksvik fikk ordet. Han understreket at monumentet skal stå som en maning til folk om den innsats som har gjort det mulig å opprettholde feiringen av 17. mai og 7. juni. Høytideligheten ble avsluttet med fedrelandssalmen.

Tavlen har inskripsjonen: Krigene 1914-18 1940-45. Ære være alle dem, som gav sitt liv for folk og hjem.

Minnesteinen bekranses hvert år på frigjøringsdagen den 8. mai.

Aimée Døhlen

Les mer...

Relaterte artikler