Edvard Bræin (minnestein)

Av Aimée Døhlen (1957)

Om kunstverket

BRÆINLUNDEN - Minnesteiner over: Christian Bræin, Edvard Bræin og Edvard Fliflet Bræin. Minnelunden ble åpnet 19. oktober 1980 etter en konsert i Festiviteten.

Bræinslekten kom fra Fåberg i Gudbrandsdalen og hadde fostret mange flinke bygdespillemenn opp gjennom tidene. Faren til Christian Bræin, som også het Christian, var en meget kjent spillemann i Fåberg. Christian Bræin førte denne linjen videre.

EDVARD BRÆIN (1887-1957) - Bysten er skapt av Aimée Døhlen, og var en gave til Edvard Bræins 70-årsdag den 3. april 1957.

Den ble finansiert gjennom en innsamling i Kristiansund, Loge Syvstjernen og Bræins Mannskor. Bysten har vært i fru Mari Bræins besittelse og har tidligere vært vist i forbindelse med Operafestuken.

Edvard Bræin var født i 1887. Han hadde organistutdanning og studieopphold i Oslo, Paris og Italia.

Fra 1912 overtok han farens jobb som organist i Kristiansund. Edvard Bræin var drivkraften bak dannelsen av Kristiansund symfoniorkester i 1919. I over 30 år var han dirigent for dette orkesteret. Han tok også initiativet til operaoppførelsene i Kristiansund i mellomkrigsårene, i tillegg til at han var en stor samler av folketoner. I alt samlet han inn rundt 500 folketoner som ble utgitt i 10 hefter. En del komposisjoner ble det også, den første laget han allerede i 1899 - en menuett for fiolin, cello og piano. Den første av komposisjonene hans som ble trykt var musikken til "Gud Signe Norigs Land" som kom i 1905. Som komponist var han dypt forankret i de solide norske tradisjoner som fikk sitt uttrykk gjennom komponister som Grieg, Nordraak og Svendsen. Han komponerte også syngespillet "Hvite seil".

Aimée Døhlen

Les mer...

Relaterte artikler