Kongesteinen

Av Øivind Hansen (1992)

Om kunstverket

Steinen er hentet fra fjæra ytterst i bydelen Myra og ble bekostet oppsatt av kommunen i forbindelse med det danske statsbesøket 15. oktober 1992 da dronning Margrethe og prins Henrik av Danmark og kong Harald og dronning Sonja gjestet byen samtidig. Avdukingen ble foretatt av dronning Margrethe II, og begge lands nasjonalsanger ble spilt.

Mange dansker satte sitt preg på høytideligheten, som fant sted etter en lunsj i Festiviteten. Byen var smykket med danske og norske flagg vekselvis langs promenaderuta ned til sundbåten.

"For etterslekten vil den store grå steinen med relieffene av de to regentparene bli stående som et verdig minnesmerke over dette besøket", skrev redaktør Asbjørn Jordahl i Tidens Krav. "Men det vil være noe langt mer enn det. Det blir det sentrale punkt i den vakre parken i den nye by, reist på ruinene av den gamle som ble utslettet under krigshandlingene. Relieffene vil symbolisere vår tilknytning til vårt naboland og til vårt eget konge¬hus. At steinen ligger i tilknytning til Olav V's gate og peker mot minnesteinen for vår Eidsvollsmann, John Moses, vitner om vår demokratiske utvikling og vår sterke konstitusjon som et moderne monarki".

Steinen er dekorert med dobbeltportretter av de to regent¬parene, og er signert av de samme. Øivind Hansen som utførte portrettene var ansatt ved Den Kongelige Mynt i Kongsberg.

Det parkområdet der Kongesteinen står var offentlig gravsted 1838-1919 og den siste person som ble gravlagt her var Hans Neraas (1825-1891). Han var byens første radikale politiker. Han var bokhandler, avisredaktør, viseordfører og varamann til Stortinget for Venstre. Hans gravstein sto like til 1927 ikke langt fra der Kongesteinen står nå. Hans Neraas gate går ved siden av Festiviteten.

Øivind Hansen

Les mer...

Relaterte artikler