Ole Egge (minnebyste)

Av Annasif Døhlen (1980)

Om kunstverket

Ole Egge var født på Egge gård på Sjøholt. Som ganske ung kom han til Kristiansund hvor han startet en fotografisk forretning. Han var en dyktig fagmann.

Ved siden av fotografyrket var Egge utdannet militærmusiker og hadde blant annet studert musikk i Tyskland. Musikk¬løytnant Ole Egge (1872-1956) var initiativtaker til dannelsen av et guttemusikkorps i byen så tidlig som i 1917. I tillegg til musikkbegavelsen var han en dyktig administrator.

Ved siden av korpsarbeidet var han også dirigent for mannskor. Først dirigerte han Ynglingeforeningens Mannskor inntil det ble nedlagt i 1931. Av stammen fra dette koret startet han det nye Egges mannskor - et kor som fremdeles lever og arbeider godt. Like før krigen flyttet han tilbake til sitt hjemsted, men så lenge han levde sto han i kontakt med sine musikkvenner i byen.

Statuen ble avduket 17. mai 1980. Ved høytideligheten spilte senioravdelingen av Tempos Musikkorps, og det var sang av Egges mannskor. Sverre Heggem holdt tale, Harald Mollan la ned krans, og Otto Dyb takket på byens vegne.

Gamle guttemusikanter og Egges mannskor bekostet minnebysten og Egges mannskor synger og bekranser hver 17. mai.

Annasif Døhlen

Les mer...

Relaterte artikler