Knut Siem (minnebyste)

Av Annasif Døhlen (1965)

Om kunstverket

Knut Siem (1858-1936) var født i Eid i Romsdal. Etter at han kom til Kristiansund i 1880-årene, ble han en av de be¬tydelige lederne for arbeiderbevegelsen i byen.

Han var klippfiskarbeider og arbeidet i klippfiskfirmaet Chr. Johnsen på "Melbrygga". Der ble han til 1888, da han dro til Amerika. Ved hjemkomsten i 1893 fortsatte han på sin gamle arbeidsplass, og begynte straks å arbeide for fagbevegelsen. I 1899 stiftet han pakkhusarbeidernes fagforening "Fosna", der han selv var formann i 12 år. Det var ikke helt risikofritt å være fagforeningsleder i denne tida, så han ble utsatt for boikott og fant alle porter inn i arbeidslivet stengt.

I 1911 fikk han endelig en liten stilling som kommunebud, en stilling han siden hadde. Han virket også som vaktmester i Arbeidersamfunnet i en periode.

Ved kommunevalget i 1901 stilte fagforeningen egen liste, og både Siem og seks andre fagforeningsmenn ble innvalgt. Siem satt i formannskapet i 24 år og førte en utrettelig kamp for å bedre arbeiderklassens kår. Mange gode egenskaper er tillagt Knut Siem. Redaktør Salvesen i Tidens Krav kalte ham "den gamle heders¬mann" i nekrologen han skrev da Siem døde i 1936. "Han var en mann som kjempet et langt liv med blanke våpen og seierens sikre overbevisning".

Han ble også skildret som den jevne arbeidsmann, uten store formelle kunnskaper, men med sunn sans og sikker instinkt. Han ble ofte hånet og forfulgt, men han tilgav alle og døde uten nag til noen. Et vakkert ettermæle for en av arbeiderklassens store slitere.

Han døde 27. oktober i sitt hjem i Smevika på Nordlandet. Han hadde da fått gleden av å øyne litt av de bedrede kår til arbeiderklassen. Begravelsen fant sted 2. november 1936 på Nordlandets gravsted.

Siemstøtten utenfor Folkets Hus bekranses hvert år den 1. mai og den ble bekostet av Fagbevegelsen i Kristiansund og avduket 1. mai 1965.

Det står også en minnestein over Knut Siem på Nordlandet gravlund ("reist av arbeiderklassen i Kristiansund").

Relaterte artikler