Spaniergravstedet

Av Brødrene Strand stenhuggeri (2015)

Om kunstverket

Spaniergravstedet var et område på ei gravlund på Kirklandet i Kristiansund som var forbeholdt spanske sjøfolk. Området var fylt opp med ballastjord fra spanske skuter, slik at de fikk hvile i spansk jord. Kirklandet gamle gravlund var i drift fra 1831 til 1891, en periode som nesten overlapper med spansketida i Kristiansund, omkring 1830-1880. Det spanske området ble først tatt i bruk i 1838.

Den gamle gravlunden er i dag Nerparken. Det ble den 30. mai 2015 avduka et minnesmerke på Spaniergravstedet. På steinen er det et relieff av en skonnert fra 1800-tallet. Det ble gitt til Kristiansund kommune av Norsk skipsfartshistorisk selskap Nordmøre.

Minnesmerket er laget av Brødrene Strand stenhuggeri på Eide.

Brødrene Strand stenhuggeri

Les mer...

Relaterte artikler